Wyniki BO Marki

Wiemy już jak zagłosowaliśmy

Dnia 29 września, w środę Urząd Miasta Marki opublikował wyniki głosowania nad Budżetem Obywatelskim Miasta Marki. Łącznie w głosowaniu wzięło udział 2035 obywateli. Każdy z głosujących miał do oddania po dwa głosy. Jeden głos na projekty z kategorii tzw. zadań twardych, natomiast jeden na projekt z kategorii zadań miękkich. Łącznie wygrały cztery projekty. Dwa z zdań twardych oraz dwa z zadań miękkich. Jeżeli chodzi o zadania twarde to zwyciężyły budowa wiat przystankowych przy ul. Legionowej i al. Piłsudskiego oraz instalacja przeszło 100 koszy na śmieci i stacji dla psów. Wiaty pochłoną 500 tys. złotych, natomiast instalacja koszy 113 tys. złotych.

W przypadku zadań miękkich wygrały struga na rowerze oraz kurs pierwszej pomocy. Struga to koszt rzędu 69 tys. złotych, natomiast kurs pierwszej pomocy to koszt 76 tys. złotych.

Pozostałe wyniki – zadania twarde

Na wiaty zagłosowało 348 osób, natomiast na instalację koszy 347 osób. Dalej, na trzecim miejscu uplasowały się trampoliny ziemne. Zdobyły one 259 głosów, natomiast ich szacowany koszt to 90 tys. złotych. „Ławeczka Krystyny Klimeckiej” to czwarte miejsce z 250 głosami, natomiast koszt to 129 tys. złotych. Dalej mamy boiska plażowe, których wybudowanie pochłonęłoby 240 tys. złotych, na co głosowały 224 osoby. Na skatepark za 450 tys. złotych zagłosowało 185 osób, natomiast na Ciuchodzielnię i Jadłodzielnię za 75 tys. złotych 149 osób. Projekt „Dla nas Dębowy Las” uzyskał 97 głosów, natomiast jego koszt to 75 tys. złotych. 75 osób zagłosowało na budowę ogrodzonego kortu do tenisa, co wiązałoby się z kosztami rzędu 177 tys. złotych. Przedostatnie miejsce zajęło zadanie „Łączą nas Marki i latarnia przy górce saneczkowej”, zdobywając 55 głosów. Murale Wedlowskie poparło 27 głosujących.

Pozostałe wyniki – zadania miękkie

Struga otrzymała 497 głosów natomiast kurs pierwszej pomocy 495 głosów. AKCJA-KREACJA-INSTALACJA, która kosztowałaby 88 tys. złotych zyskała 326 głosów. 312 osób zagłosowało na Dni Ziemi, natomiast 268 na Mareckie strefy kibica. Ostatnie miejsce i 118 głosów zajął projekt „warsztaty techniki pamięciowej”.