Marki – głosowanie nad BO

Każdy może wziąć udział w głosowaniu

Wreszcie, po dwóch latach przerwy mamy możliwość zagłosowania nad budżetem obywatelskim. Pieniądze, przewidziane w ramach budżetu posłużą na realizację inwestycji w Markach. Głosowanie trwa dwa tygodnie. Rozpoczęło się we wtorek 7 września, natomiast zakończy się również we wtorek, 21 września o godz. 23:59:59. Łączna pula projektów, na które można głosować liczy sobie 17 inwestycji, jeżeli zaś chodzi o łączną kwotę do rozdysponowania, to mówimy tutaj o 800 tys. złotych. Osoba, która zdecyduje się wziąć udział w głosowaniu może oddać jeden głos na któryś z tzw. projektów miękkich oraz jeden głos na któryś z tzw. projektów twardych. Głosować może każdy mieszkaniec Marek, nawet niepełnoletni.

Projekty twarde

Jest ich aż 11. Pierwszy z nich to budowa skateparku przy placu Zgody. Drugi projekt to trampoliny ziemne, czyli atrakcja dla każdego niezależnie od wieku, natomiast trzeci nosi nazwę „Łączą nas Marki i miejski park – Murale Wedlowskie”. Tutaj chodzi o wykonanie trzech wielkoformatowych grafik na ścianach budynków Braci Briggs. Dalej, w ramach czwartego projektu mają powstać wiaty przystankowe na al. Piłsudskiego oraz ul. Legionowej, natomiast piąta inwestycja zakłada budowę latarni przy górce saneczkowej.

Budowa boisk plażowych do piłki siatkowej i piłki nożnej to zadanie szóste. Siódme polega na stworzeniu rzeźby z brązu „Ławeczka Krystyny Klimeckiej”, natomiast ósme to zakup i montaż koszy na śmieci. Dziewiąty projekt to „C&J Ciuchodzielnia i Jadłodzielnia”. Będą to po prostu punkty nieodpłatnej wymiany ubrań i jedzenia między mieszkańcami. Dziesiąta inwestycja to budowa ogrodzonego kortu do tenisa ziemnego. Wreszcie, jedenasty projekt to uczynienie Dębowego Lasu miejscem atrakcyjnym i czystym do spędzania czasu wolnego.

Projekty miękkie

Tutaj mowa jest o sześciu inwestycjach. Pierwsza z nich to warsztaty „Techniki pamięciowe dla licealistów i seniorów”, natomiast druga zakłada edukację kulturalną w Parku Miejskim. Trzeci projekt to „Dni Ziemi w Markach – wiosna”. Czwarty przewiduje zorganizowanie stref kibica przy ul. Wspólnej 12. Piąty projekt o struga na rowerze, natomiast szósty to organizacja kursów pierwszej pomocy.

Gdzie głosować?

Głosować można poprzez system elektroniczny udostępniony przez Urząd Miejski. Inną formą jest wysłanie podpisanej i uzupełnionej karty do głosowania na pocztę elektroniczną. Można również kartę zapieczętować i złożyć ją ręcznie do urny. Urny te są dostępne w kancelarii Urzędu Miasta Marki, w Mareckim Ośrodku Kultury, w Bibliotece Publicznej Miasta Marki oraz w Centrum Aktywności Mieszkańca CAF.

6 października zostaną upublicznione wyniki głosowania.