Budżet miasta Marki

Jak głosowali radni?

Na ostatnim w 2021 roku posiedzeniu Rady Miasta Marki nasi samorządowcy podjęli uchwałę, dotyczącą budżetu na rok 2022. Głosów „za” było 14, natomiast głosów „przeciw” było 3. Jeden radny wstrzymał się od głosu, natomiast jedna osoba w ogóle nie uczestniczyła w posiedzeniu. Burmistrz Marek, Jacek Orych na sesji Rady Miasta podkreślił, że od stycznia każdego z nas czekają większe wydatki. Mowa tu oczywiście nie tylko o rosnących cenach żywności ale też prądu i paliw. W związku z tym budżet miasta Marki będzie szczuplejszy niż wskazywały na to początkowe założenia.

Szczegóły budżetu

Wiemy już na pewno, że w 2022 roku miasto Marki osiągnie dochody 218,6 mln złotych. To znacznie mniej niż w zeszłym roku, gdzie Marki wydały 263 mln złotych. Jednakże mniejsze okażą się również wydatki. W porównaniu z 2021 rokiem, kiedy to miasto wydało 272,4 mln złotych, wydatki zmniejszą się do 247,6 mln złotych. Według oficjalnej argumentacji taki stan rzeczy wynika przede wszystkim z tego, że teraz zmienia się sposób obsługi świadczenia 500+.

Jeżeli chodzi o inwestycje to tutaj miasto Marki ma w planach zainwestować 41,5 mln złotych. Pieniądze te pójdą na realizację przedsięwzięć o bardzo różnym charakterze. Jedną z inwestycji ma być remont zabytkowych kamienic. Miasto planuje także modernizację ulic Wczasowej, Weneckiej, Kościelnej, Popiełuszki, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Dobrej, Prostej, Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej, Kołobrzeskiej, Bandurskiego, Wspólnej i Alei Piłsudskiego. Powstać mają także nowe ulice. Ich planowe nazwy to: Żeromskiego, Paderewskiego, Jaworówka, Sportowa, Malinowa, Wilcza, Rodziewiczównej, Krakowska.

Przedsięwzięcia obejmą także budowę chodników oraz przystanków. Powstaną także nowe przejścia dla pieszych oraz swojej realizacji doczekają się projekty, zakładające likwidację pieców, które wykorzystują paliwa zagrażające środowisku. Nie zabrakło także wątku sentymentalnego. Mianowicie władze pragną odnowić lokomotywę, która jest pozostałością po niegdysiejszej mareckiej wąskotorówce.